TS.BS ĐỖ ĐÌNH HÙNG TẠI LỄ BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO CẤY GHÉP IMPLANT

TS.BS Đỗ Đình Hùng chụp hình Lưu Niệm cùng các GS.TS, các Thầy Cô Giáo trong Ban Giáo Huấn

Tại Viện Răng Hàm Mặt, Ngày 19/11/2014