TS.BS ĐỖ ĐÌNH HÙNG TẠI HỘI NGHỊ AO – SAN FRANSISCO

TS.BS Đỗ Đình Hùng tại Hội Nghị AO ( Academy Of Osseointegration) về Implant Nha Khoa lần thứ 30 – San Fransisco

Ngày 14-16/03/2015

TS.BS Đỗ Đình Hùng gặp lại GS. Rhona Jacob

( Giáo sư giảng dạy về Phục Hình Hàm mặt năm 1999 – Đại Học Texas Hoa Kỳ)

TS.BS Đỗ Đình Hùng cùng các Bác Sĩ người Mỹ gốc Việt tại Hội Nghị AO