HỘI NGHỊ ICP LẦN THỨ 16 TẠI SEOUL, HÀN QUỐC

TS, BS Đỗ Đình Hùng cùng Th.s ,BS Ngô Công Uẩn, BS Nguyễn Hoàng Lộc, KTV Đỗ Danh Toàn tham gia Hội Nghị ICP ( International College Of Prosthodontists ) lần thứ 16 về Phục Hình được tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc – diễn ra vào ngày 17 – 20/09/2015.

Một số hình ảnh tại Hội Nghị:

TS BS Đỗ Đình Hùng cùng GS. Stefan Holst, Switzerland , là một trong những người sáng chế ra Nobel Biocare.

TS.BS Đỗ Đình Hùng gặp lại GS. Rhona Jacob ( Giáo sư giảng dạy về Phục Hình Hàm mặt năm 1999 – Đại Học Texas Hoa Kỳ) – Hiện đang là Chủ tịch của Hiệp Hội ICP ( International College of Prosthodontists )